środa, 25 maja 2016

Stawianie plotki plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Budowa balustrady z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastiku na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ploty z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak planowane plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

2 komentarze: